บริการจัดส่งสินค้า

 

ในเขตกรุงเทพฯ , ปริมฑล

 

                                                                                                                                                                                 • สั่งสินค้า 50 ตัวขึ้นไป บริการจัดส่งฟรี

 

                                                                                                                                                                                 • สั่งสินค้าไม่ถึง 50 ตัว คิดค่าส่งตามระยะทาง

 

                                                                                                                                                                                 • ลูกค้าที่ไม่สะดวกให้จัดส่ง สามารถมารับสินค้าได้ที่หน้าโรงงาน

 

 

 

สำหรับลูกค้าต่างจังหัวด

 

•  จัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย

 

                                                                                                                                                                                 •  จัดส่งสินค้าโดยขนส่งเอกชน

 

                                                                                                                                                                                                               -  Kerry

 

                                                                                                                                                                                                               -  Nim express

 

                                                                                                                                                                                                               - รถตู้

 

                                                                                                                                                                                                              - ฯลฯ