ปก

ขนาดเส้นขลิบ 5:3:3:3 มม. จากปลายปก

หมายเหตุ : สีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ