ปก

ขานดเส้นขลิบ 5:3:2 มม. จากปลายปก

หมายเหตุ : สีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ